PBS Sopot
 

· · · · · · · English Version    
Badania społeczne

Wirtualna etnografia

Wirtualna etnografia to poznawanie i opisywanie innych na podstawie dających się zaobserwować w Internecie efektów zachowań...

OmniPBS

Potrzebujesz natychmiast odpowiedzi na kilka pytań zadanych reprezentatywnej próbie Polaków i chciałbyś podzielić się z kimś jeszcze kosztami projektu — OmniPBS jest tym, czego szukasz...

PBS Mystery Shopper

— badania jakości obsługi Tajny Klient...

Szukaj w serwisie:

PBS Rozwiązania Badania społeczne Projekty UE Badanie potrzeb edukacyjnych

Badanie potrzeb edukacyjnych — monitoring kształcenia ustawicznego w województwie mazowieckim


Od 01.01.2011 r. PBS Spółka z o.o. rozpoczęła realizację projektu: „Badanie potrzeb edukacyjnych — monitoring kształcenia ustawicznego w województwie mazowieckim”. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, 9.3 Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego.

 

Badanie potrzeb edukacyjnych — monitoring kształcenia ustawicznego w województwie mazowieckimBrak powiązania programów nauczania z potrzebami pracodawców stanowi główny problem edukacji i jakości kształcenia (na co zwracali uwagę przedstawiciele firm w dotychczasowych badaniach prowadzonych przez PBS). Ewolucja edukacyjna nie nadąża za szybko zmieniającą się gospodarką. W Polsce dodatkowym problemem jest niski odsetek osób, które stale podnoszą swoje kwalifikacje – brak jest świadomości, że zdobyte wykształcenie i wiedza muszą być stale uzupełniane. Polska po akcesji do Unii Europejskiej przyjęła cele strategiczne, a wśród nich, iż „każdy ma prawo do edukacji oraz dostępu do kształcenia zawodowego i ustawicznego (Karta Praw Fundamentalnych Unii Europejskiej). Jedną z metod realizacji strategii zatrudnienia w Unii Europejskiej jest „zmodyfikowany system edukacji i szkoleń dostosowany do potrzeb rynku pracy i odpowiadający wymogom kształcenia ustawicznego”.

 

Głównym celem niniejszego projektu jest wzrost zainteresowania osób dorosłych kształceniem ustawicznym poprzez wsparcie 200 szkół dla dorosłych, placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego w zakresie kształcenia formalnego. Uda się to osiągnąć poprzez monitorowanie potrzeb oraz przygotowanie rekomendacji w zakresie dostosowania oferty szkolnictwa ustawicznego do potrzeb regionalnego rynku pracy z uwzględnieniem gałęzi gospodarki o kluczowym znaczeniu dla rozwoju województwa.

 

Wśród celów szczegółowych znajdują się:

  1. Przeprowadzenie analizy danych wtórnych w zakresie sytuacji gospodarczej oraz oferty szkoleniowej szkół dla dorosłych i placówek kształcenia ustawicznego.
  2. Przeprowadzenie analizy potrzeb edukacyjnych osób bezrobotnych oraz osób, które aktualnie się uczą (z podziałem na płeć) i zestawienie z potrzebami pracodawców.
  3. Przygotowanie rekomendacji dotyczących dostosowania oferty szkolenia ustawicznego do potrzeb rynku pracy.

 

W ramach projektu zostaną przeprowadzone następujące badania:

  1. Analiza desk research
  2. Badania jakościowe (z dyrektorami, kadrą ze szkół i placówek zajmujących się kształceniem ustawicznym, pracownikami PSZ, starostw , kuratoriów)
  3. Badania ilościowe (z osobami korzystającymi z kształcenia ustawicznego, z bezrobotnymi, z pracodawcami)

 

Rekomendacje zawierające podsumowanie przeprowadzonych w ramach projektu badań i analiz zostaną  opublikowane i przekazane placówkom zajmującym się kształceniem ustawicznym.

 

Realizację projektu zaplanowano od 01.01.2011 do 30.09.2011 r.

 

Zapraszamy do zapoznania się z raportami z projektu!


Więcej informacji

 

 


 

Biuro projektu:

ul. Śmiała 31a

01-523 Warszawa

tel. 22 592 61 61

 

Osoba do kontaktu:

Marta Kononowicz

marta.kononowicz@pbs.pl


Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


 
 

Copyright © 2004-2019 PBS kontakt@pbs.pltel. 058 550 60 70
teLMi design

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.
Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij.