PBS Sopot
 

· · · · · · · English Version    
OmniPBS

Potrzebujesz natychmiast odpowiedzi na kilka pytań zadanych reprezentatywnej próbie Polaków i chciałbyś podzielić się z kimś jeszcze kosztami projektu — OmniPBS jest tym, czego szukasz...

PBS Brainstorm

— kreacja idei produktu...

PBS Mystery Shopper

— badania jakości obsługi Tajny Klient...

Szukaj w serwisie:

PBS Wyniki Wyniki badań Wyniki 2016 Podatek bankowy

Polacy o podatku bankowym: zapłacą klienci, ale zmiany dobre


Piotr Kławsiuć
piotr.klawsiuc@pbs.pl

Badacze PBS zapytali dorosłych Polaków, co wiedzą i co sądzą o zmianach regulacji dotyczących banków i ich klientów. Okazuje się, że o wielu zmianach klienci banków w ogóle nie słyszeli, jeśli jednak o nich słyszeli, to mieli o nich raczej dobre zdanie. Poparcie to dotyczy także tzw. podatku bankowego i to mimo bardzo mocnego przekonania, że jego koszty poniosą przede wszystkim klienci banków.


Wiedza mocno ograniczona

Mimo częstej obecności w mediach ogólnoinformacyjnych, informacje na temat zmian przepisów regulujących działanie banków nie przebiły się do wielu Polaków. O najgłośniejszej zmianie, czyli wprowadzeniu tzw. „podatku bankowego”, słyszał zaledwie co drugi dorosły Polak. Jeszcze gorzej jest z ułatwieniami dla osób spłacających kredyty w walutach obcych i podniesieniu wysokości wkładu własnego przy zaciąganiu kredytów mieszkaniowych, o których to rozważanych lub dokonanych zmianach słyszał odpowiednio co piąty i co siódmy Polak. Co ciekawe, niemało, bo aż 6% dorosłych Polaków „słyszało” także o nieistniejących planach zakazu udzielania pożyczek przez instytucje inne niż banki.

 

 Czy słyszał(a) Pan(i) o planach wprowadzenia następujących zmian:

Próba: osoby w wieku 18+ (n=975)

 

Nie dziwi przy tym, że wiedza badanych rośnie wraz z ich wykształceniem, statusem materialnym i intensywnością korzystania z banków. Najmniej kompetentną grupą w tym zakresie są zaś osoby w wieku 18-24 lat, wśród których mniej badanych słyszało o podniesieniu minimalnego wkładu własnego dla kredytów hipotecznych (7%) niż o wymyślonym na potrzeby badania zakazie udzielania pożyczek przez instytucje inne niż banki (10%).


 

Zmiana raczej dobra

Każda z badanych zmian lub planów zmian ma więcej zwolenników niż przeciwników, zwłaszcza wśród osób, które o nich słyszały (ale też wśród osób, które dowiedziały się o nich dopiero podczas wywiadu).

 

 Czy popiera Pan(i) wprowadzenie następujących rozwiązań:

Próby: osoby, które słyszały o propozycjach: wprowadzenia podatku bankowego (n=494), ułatwień dla spłacających kredyty w walutach obcych (n=201), podniesienia minimalnego wkładu własnego dla kredytów hipotecznych (n=129).

 

Biorąc pod uwagę jedynie osoby, które wcześniej słyszały o podatku bankowym, najczęściej rozwiązanie to popierają osoby z wykształceniem średnim (65%) lub wyższym (62%) oraz mieszkańcy miast o wielkości do 50 tys. mieszkańców (68%) i powyżej 200 tys. mieszkańców (65%), a także osoby posiadające co najmniej 2 produkty finansowe (63%).

 

I kto za to płaci?

Stosunkowo wysokie poparcie dla tej zmiany może dziwić, wziąwszy pod uwagę powszechne przekonanie o tym, że banki koszty te przerzucą na klientów. Posługując się skalą od 1 do 10 (1 - koszty w całości wezmą na siebie banki, 10 - kosztami w całości zostaną obciążeni klienci), badani częściej wskazywali skrajnie pesymistyczną wartość 10 (27%) niż którąkolwiek odpowiedź z optymistycznego zakresu 1-5 (10%). Średnia wartość tego wskaźnika wyniosła 8,05. Nieufność wobec banków była szczególnie wysoka wśród osób z wykształceniem podstawowym, osób o najniższym statusie materialnym oraz mieszkańców miast średniej wielkości.

 

Podobnie, ale nieco lepiej niż o bankach w ogóle, myślimy o bankach, których jesteśmy klientami. Tu średnia wartość wskaźnika (wyliczanego wg tej samej skali) wyniosła 7,89, a skrajną wartość 10 zaznaczyło 20% badanych (nieco więcej w przypadku klientów BZ WBK i Pekao SA, a mniej w przypadku klientów Millenium Banku). Co ciekawe, osoby pozbawione złudzeń wobec własnego banku (udzielające odpowiedzi 9 lub 10) były zwykle bardziej zadowolone z usług swojego banku, bardziej skłonne do rekomendowania jego usług i mniej skłonne do zmiany banku niż osoby, które miały choć trochę nadziei na to, że nie wszystkie koszty podatku bankowego zostaną przerzucone na klientów banków (udzielające odpowiedzi 1-8). Zaskakujące może być również to, że odważniej przewidujemy działania całego sektora bankowego (zaledwie 10% odpowiedzi „nie wiem”), niż własnego banku (20% odpowiedzi „nie wiem”).

 

Jak Pana/-i zdaniem banki zareagują na wprowadzenie tzw. „podatku bankowego”? A co w tej sytuacji zrobi lub być może już zrobił Pana/-i bank? 

Próba: klienci banków (n=818)


Warto przy tym zauważyć, że nasze opinie na temat banków niekoniecznie są oparte o konkretne doświadczenia z ich polityką cenową, skoro aż 56% klientów banków nie wie, kiedy ich bank ostatnio wprowadzał zmiany w cennikach (a stopień tej niewiedzy jest wysoki nawet wśród osób posiadających kilka produktów bankowych).

 

Kiedy Pana/-i bank ostatnio wprowadzał zmiany  w tabeli prowizji i opłat?

Próba: klienci banków (n=818)


Komentarz

Piotr Kławsiuć, PBS

Choć prawo zakazuje bankom przenoszenia kosztów podatku bankowego na ich klientów, powszechne jest przekonanie, że znajdą sposób, by to jednak zrobić. Z drugiej strony przeświadczenie to nie obniża satysfakcji i lojalności klientów, co może wynikać z pewnego fatalizmu (inne banki są takie same albo jeszcze gorsze od mojego) oraz uznania reguł gry (nie można mieć pretensji o to, że bank nie chce się dzielić swoimi zyskami). Należy jednak pamiętać (a z punktu widzenia klienta: mieć nadzieję), że ta spolegliwość klientów może zniknąć, jeśli zwiększenie kosztów korzystania z usług bankowych odbędzie się w sposób gwałtowny i łatwo zauważalny nawet przez największych laików (np. poprzez spore podniesienie opłat za korzystanie z ROR lub kart płatniczych).

 

O badaniu

Badanie zostało zrealizowane przez agencję badawczą PBS w ramach badania OmniPBS (wywiady osobiste przeprowadzane w domach respondentów) na reprezentatywnej ogólnopolskiej próbie 975 osób w wieku 15+. Wywiady zostały przeprowadzone w dniach 19-21 lutego 2016. Szczegółowe wyniki w podziale na klientów poszczególnych banków, razem ze wskaźnikami satysfakcji i lojalności klientów banków, dostępne są w raporcie „PBS Loyalty Benchark 2016 – banki”.

 

O PBS

PBS jest największą polską firmą badawczą. Oferujemy pełen zakres badań opinii i rynku we wszystkich technikach ilościowych i jakościowych. Do grona naszych największych klientów należą wiodące firmy z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, finansowej, edukacyjnej. PBS kontynuuje także aktywność w dziedzinie badań społecznych, prowadząc projekty z zakresu rynków pracy, badania nastrojów społecznych oraz ewaluacje programów społecznych.

PBS jest członkiem założycielem Organizacji Firm Badania Opinii i Rynku (OFBOR) — branżowej organizacji zrzeszającej czołowe polskie firmy badawcze. Od początku uczestniczymy w najważniejszej inicjatywie OFBOR — Programie Kontroli Jakości Pracy Ankieterów skupionej na określeniu i egzekwowaniu najwyższych standardów realizacji badań. PBS posiada certyfikaty PKJPA we wszystkich kategoriach.

 

Kontakt w sprawie badania

Piotr Kławsiuć
kierownik projektów

e: piotr.klawsiuc@pbs.pl
k: 0048 506 008 632
t: 0048 58 555 41 96 
 

Copyright © 2004-2020 PBS kontakt@pbs.pltel. 058 550 60 70
teLMi design

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.
Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij.