PBS Sopot
 

· · · · · · · English Version    
Wirtualna etnografia

Wirtualna etnografia to poznawanie i opisywanie innych na podstawie dających się zaobserwować w Internecie efektów zachowań...

PBS Mystery Shopper

— badania jakości obsługi Tajny Klient...

OmniPBS

Potrzebujesz natychmiast odpowiedzi na kilka pytań zadanych reprezentatywnej próbie Polaków i chciałbyś podzielić się z kimś jeszcze kosztami projektu — OmniPBS jest tym, czego szukasz...

Szukaj w serwisie:

PBS Wyniki Wyniki badań Wyniki 2007 Jaki będzie 2007?

Jaki będzie rok 2007?


Obecne dochody

15% respondentów twierdzi, że obecne dochody wystarczają im na wygodne życie. Zdecydowanie największy procent badanych osób (57%) uważa, że obecne dochody zaspokajają ich podstawowe potrzeby. 16% respondentów deklaruje, że w chwili obecnej trudno jest im się utrzymać, a dla 11% jest to bardzo trudne.

Proszę wskazać, które z tych określeń najlepiej opisuje Pani/Pana odczucia odnośnie obecnych dochodów Pańskiego gospodarstwa domowego


Dochody w ciągu najbliższych 12 miesięcy

Niewielu badanych żywi nadzieję na poprawę swojej sytuacji materialnej w ciągu tego roku. O znacznej poprawie mówi zaledwie 4%, poprawie nieznacznej już dużo więcej badanych – 22%. Wg 52% respondentów sytuacja materialna ich gospodarstw domowych pozostanie bez zmian, zaś wg 14% badanych – pogorszy się („nieco” – 11% lub „znacznie” – 3%).

Jak się Panu/Pani wydaje, że zmieni się sytuacja materialna Pańskiego gospodarstwa domowego w ciągu najbliższych 12 miesięcy?


Ceny

91% badanych jest przekonanych o tym, że w roku 2007 ceny podstawowych produktów żywnościowych wzrosną. Zaledwie 5% twierdzi, że nic w tej kwestii się nie zmieni, a tylko 1% uważa, że ceny spadną.

Jak się Panu/i wydaje, czy w 2007 r. ceny podstawowych produktów żywnościowych


Plany zakupowe na rok 2007

Zaledwie 2% respondentów planuje w roku 2007 kupno ziemi. Zdecydowana większość osób badanych (96%) tego typu inwestycji nie planuje.

 

Zrobienie remontu lub zakup nowych mebli planuje 29% respondentów. Dla porównania zaś – z zamiarem zakupu domu lub mieszkania nosi się jedynie 3% ankietowanych.

 

Nabycie komputera planuje 8% badanych, zaś 90% respondentów nie przewiduje takiego wydatku.

 

Chęć zakupu samochodu deklaruje 9% respondentów (1% - nowego, 8% - używanego). 89% badanych nie planuje takiego zakupu.

Czy w nadchodzącym roku planuje Pan(i)


Plany urlopowe na rok 2007

Plany urlopowe respondentów kształtują się następująco: ponad połowa badanych (57%) nie planuje w tym roku wyjazdu na urlop lub wakacje. Wypoczynek w kraju planuje 27% badanych, a za granicą – 11%. 7% respondentów nie potrafi przewidzieć swoich planów urlopowych.

Czy w nadchodzącym roku planuje Pan(i) wyjechać na urlop czy wakacje?

Z respondentów planujących urlop ponad połowa (53%) zamierza przebywać poza swoim miejscem zamieszkania od 8 do 14 dni. Do 7 dni planuje odpoczywać 22% badanych. Powyżej 14 dni, ale nie dłużej niż 22, poza miejscem zamieszkania na urlopie przebywać będzie 9% badanych. Ponad 21 dni odpoczywać zamierza 11% respondentów. 8% badanych nie ma jeszcze w tej kwestii pewności.

Jak długo łącznie zamierza Pan(i) przebywać na urlopie poza miejscem zamieszkania?

Spośród 11% respondentów planujących podróż zagraniczną 45% zamierza odbyć ją samolotem, 44% - innym środkiem transportu. 11 % badanych nie określiło jeszcze swoich planów w tej kwestii.

Czy zamierza Pan(i) odbyć tę podróż samolotem?


Plany finansowe na rok 2007

34% respondentów spodziewa się, że w tym roku uda się im dokonać jakichś oszczędności. 52% badanych jest przekonanych o tym, że ta sztuka im się nie uda. 14% badanych nie ma zdania na ten temat.

Czy spodziewa się Pan(i), że w nadchodzącym roku uda się Panu/Pani odłożyć jakieś pieniądze, zaoszczędzić trochę?

Zdecydowana większość badanych nie zamierza w roku 2007 brać kredytu ani zaciągać pożyczki (84%). O konieczności takiego postępowania przekonanych jest natomiast 11% respondentów.

Czy planuje Pan(i) wziąć kredyt lub zaciągnąć jakąś pożyczkę?

Respondenci deklarujący zamiar skorzystania z pożyczki w większości przeznaczyliby ją na bieżące wydatki na życie (22%) oraz na zakup dóbr trwałego użytku, a także remont mieszkania/domu (po 21%). W następnej kolejności badani wymieniali: zakup samochodu (12%), zakup mieszkania/domu (10%), sfinansowanie urlopu (5%), spłatę innej pożyczki (5%), sfinansowanie nauki – własnej lub dzieci – 3%. Na inne cele deklarowaną pożyczkę przeznaczyłoby 12% respondentów.

Na jaki cel zamierza Pan(i) pożyczyć pieniądze?


Plany zawodowe na rok 2007

Na pytanie o to, czy w nadchodzącym roku planują zmienić pracę, 83% aktywnych zawodowo badanych dało odpowiedź negatywną. Twierdząco odpowiedziało natomiast 13% respondentów. Nie ma zdania w tej kwestii 4% badanych.

Czy w nadchodzącym roku planuje Pan(i) zmienić pracę?

61% pracujących respondentów nie spodziewa się w roku 2007 ani awansu, ani podwyżki. Natomiast 25%  – przeciwnie – oczekuje tych pozytywnych wydarzeń.

Czy spodziewa się Pan(i), że otrzyma Pan(i)  w pracy awans lub podwyżkę?


Plany edukacyjne na rok 2007

24% respondentów zamierza w roku 2007 podnieść swoje kwalifikacje zawodowe (np. podjąć studia, wziąć udział w kursach itp.) 71% badanych nie zamierza tego robić, zaś 5% nie jest jeszcze zdecydowanych.

Czy w nadchodzącym roku zamierza Pan(i) podnosić swoje kwalifikacje zawodowe (np. wziąć udział w kursach, podjąć studia itp.)?


Praca za granicą

Zdecydowana większość ankietowanych (85%) nie planuje w ciągu najbliższych 12 miesięcy wyjazdu do pracy za granicą. Plany takie ma natomiast 8% respondentów. 7% badanych nie ma jeszcze zdania na ten temat.

A czy w ciągu najbliższych 12 miesięcy planuje Pani wyjazd do pracy za granicą?


Pozytywnie myślący

15% respondentów twierdzi, że obecne dochody wystarczają im na wygodne życie.
Poprawę swojej sytuacji materialnej w ciągu najbliższych 12 miesięcy przewiduje 26% badanych (4% mówi o znacznej poprawie, o nieznacznej – 22%).

 

1% badanych uważa, że w roku 2007 ceny spadną.

 

2% respondentów planuje w roku 2007 kupno ziemi. O zrobieniu remontu lub zakupie nowych mebli myśli 29% respondentów. Nabycie domu lub mieszkania planuje 3% badanych. Zakupu komputera chce dokonać 8% badanych, a samochodu – 9% (1% – nowego, 8% – używanego).

 

Wypoczynek planuje ponad jedna trzecia badanych: 27% w kraju, a 11% – za granicą.

 

34% respondentów spodziewa się, że w tym roku uda się im dokonać jakichś oszczędności. Zdecydowana większość badanych nie zamierza w roku 2007 brać kredytu ani zaciągać pożyczki (84%).

 

25% badanych oczekuje, że rok 2007 przyniesie im w pracy awans lub podwyżkę.

 

24% respondentów zamierza w roku 2007 podnieść swoje kwalifikacje zawodowe (np. podjąć studia, wziąć udział w kursach itp.).

 

Zdecydowana większość ankietowanych (85%) nie planuje w ciągu najbliższych 12 miesięcy wyjazdu do pracy za granicę.

 


Negatywnie myślący

27% respondentów w chwili obecnej trudno lub bardzo trudno jest się utrzymać.

 

Wg 52% respondentów sytuacja materialna ich gospodarstw domowych w roku 2007 pozostanie bez zmian, zaś wg 14% badanych – pogorszy się („nieco” – 11% lub „znacznie” – 3%).

 

91% badanych jest przekonanych o tym, że w roku 2007 ceny podstawowych produktów żywnościowych wzrosną.

 

Respondenci nie planują raczej większych wydatków (typu: ziemia, dom, mieszkanie, samochód, komputer, meble, remonty) w roku 2007.

 

Ponad połowa badanych (57%) nie zamierza w tym roku wyjechać na urlop lub wakacje.

 

52% badanych uważa, że w roku 2007 nie uda się im dokonać jakichś oszczędności.

 

11% respondentów jest przekonanych o tym, że w roku 2007 będą musieli wziąć kredyt lub pożyczkę. Środki te zostałyby przeznaczone na bieżące wydatki na życie (22%) oraz na zakup dóbr trwałego użytku, a także remont mieszkania/domu (po 21%).

 

61% respondentów nie spodziewa się w roku 2007 ani awansu zawodowego, ani podwyżki w pracy.

 

71% badanych nie zamierza w 2007 roku podnosić swoich kwalifikacji zawodowych.

 

8% respondentów planuje w ciągu najbliższych 12 miesięcy wyjazd do pracy za granicą.

 


Gazeta PrawnaBadanie zostało zrealizowane na ogólnopolskiej reprezentatywnej 1030-osobowej próbie Polaków w wieku 18+ w ramach cyklicznego badania Omnibus.

Prace terenowe zostały przeprowadzone w dniach 15-17 grudnia 2006 r.

Dane zostały poddane procedurze ważenia, tak aby struktura społeczno-demograficzna próby odzwierciedlała strukturę populacji (brane pod uwagę cechy to: płeć, wiek, wielkość miejscowości zamieszkania oraz wykształcenie).

Badanie zleciła "Gazeta Prawna".
Formularz kontaktowy
Twoje imię i nazwisko:
Twój e-mail:
Wiadomość: 
 

Copyright © 2004-2019 PBS kontakt@pbs.pltel. 058 550 60 70
teLMi design

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.
Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij.