PBS Sopot
 

· · · · · · · English Version    
PBS Brainstorm

— kreacja idei produktu...

OmniPBS

Potrzebujesz natychmiast odpowiedzi na kilka pytań zadanych reprezentatywnej próbie Polaków i chciałbyś podzielić się z kimś jeszcze kosztami projektu — OmniPBS jest tym, czego szukasz...

Zaawansowane analizy

Marketing to bardzo złożone zjawisko. Badania rynku są narzędziem wprowadzania porządku w ogromną ilość zmiennych, a przede wszystkim oceny, w jaki sposób te zmienne są ze sobą powiązane...

Szukaj w serwisie:

PBS Wyniki Wyniki badań Wyniki 2007 Banki i usługi finansowe

Banki i usługi finansowe


Prezentujemy wyniki ogólnopolskiego badania na temat banków i usług finansowych, jakie agencja badawcza PBS zrealizowała dla "Gazety Prawnej".

 

Korzystanie z usług bankowych

Ponad 67% badanych w ciągu ostatnich 2 lat korzystało z usług banku. Najczęściej było to zakładanie/prowadzenie konta/rachunku bieżącego (82%). Nieco rzadziej korzystanie z usług bankowych dotyczyło zaciągnięcia lub spłaty kredytu/pożyczki (44%) lub zakładania/prowadzenia lokaty bankowej (16%). 32% respondentów w ciągu ostatnich 2 lat nie korzystało z usług banku.

 

Pytanie 1.

Proszę powiedzieć, czy w ciągu ostatnich 2 lat korzystał(a) Pan(i) z usług banku?

Proszę powiedzieć, czy w ciągu ostatnich 2 lat korzystał(a) Pan(i) z usług banku?


Pytanie 2.

Z jakich usług banku Pan(i) korzystał(a)?

Z jakich usług banku Pan(i) korzystał(a)?


Zmiana banku

Osoby, które w ciągu ostatnich dwóch lat deklarowały korzystanie z usług banku, w przeważającej większości nie zmieniły banku na inny (90%). Pozostałe 10% respondentów dokonało takiej operacji, a najważniejszym powodem, który skłonił ich do takiej decyzji, były zbyt wysokie opłaty za korzystanie z konta (36%). Na kolejnych „miejscach” wymieniano następujące przyczyny: brak interesujących badanych ofert usług finansowych (21%), złą obsługę klienta (15%), zbyt wysokie oprocentowanie kredytu/pożyczki (13%), zbyt niskie oprocentowanie lokat (12%), reklamę innego banku (10%), wymóg zakładu pracy (6%), dogodną lokalizację i godziny pracy banku (4%), wpływ opinii bliskich/znajomych (3%).

 

Pytanie 3

Czy w ciągu ostatnich dwóch lat zmienił(a) Pan(i) bank, z którego usług Pan(i) korzystała?

Czy w ciągu ostatnich dwóch lat zmienił(a) Pan(i) bank, z którego usług Pan(i) korzystała?


Pytanie 4.

Z jakiej przyczyny zmienił(a) Pan(i) bank?

Z jakiej przyczyny zmienił(a) Pan(i) bank?


Z przeprowadzonego przez PBS DGA badania wynika, że trudności i formalności wynikające ze zmiany banku na inny nie powstrzymają respondentów przed podjęciem tego kroku. Tak twierdzi 72% badanych (połączone odpowiedzi „raczej nie” – 41% i „zdecydowanie nie” – 31%). Są one natomiast przeszkodą dla 24% badanych (połączone odpowiedzi „raczej tak” – 17% i „zdecydowanie tak” – 7%).

 

Pytanie 5.

W jakim stopniu zgadza się Pan(i) z następującymi stwierdzeniami?

W jakim stopniu zgadza się Pan(i) z następującymi stwierdzeniami?


Orientacja w ofertach

Z deklaracji respondentów wynika, że zdecydowana ich większość (56%) nie najlepiej orientuje się w ofercie usług świadczonych przez banki (połączone odpowiedzi „raczej nie” – 42% i „zdecydowanie nie” – 14%). Odsetek badanych dobrze orientujących się w ofercie usług sektora bankowego to 41% (połączone odpowiedzi „zdecydowanie tak” – 8% i „raczej tak” – 33%).

 

Dbałość o klienta

Zdecydowana większość badanych (66%) uważa, że banki dbają o swoich klientów (połączone odpowiedzi „zdecydowanie tak” – 15% i „raczej tak” – 51%). Przeciwnego zdania jest 26% respondentów (22% – „raczej nie”, 4% – „zdecydowanie nie”).

 

Oferty bankowe

Opinie na temat tego, że oferty różnych banków są do siebie podobne i nie ma większego znaczenia, z usług którego z nich się korzysta, podziela 40% respondentów, przeciwnego zdania jest natomiast 47%.

 

Elastyczność banków

Partnerskie traktowanie klientów przejawiające się m.in. w negocjacjach warunków umów i dostosowywaniu ofert do indywidualnych potrzeb jest – zdaniem ponad 50% respondentów – praktyką prawdziwą (połączone odpowiedzi „zdecydowanie tak” – 10% i „raczej tak” – 43%). Odmiennego zdania jest 38% badanych (połączone odpowiedzi „zdecydowanie nie” – 10% i „raczej nie” – 28%).

 

Opłaty ukryte

60% badanych twierdzi, że korzystanie z usług bankowych często wiąże się z opłatami ukrytymi, czyli takimi, które nie zostały wprost przedstawione w ofercie (połączone odpowiedzi „zdecydowanie tak” – 26% i „raczej tak” – 34%). Przeciwnego zdania jest 35% respondentów („raczej nie” – 27% i „zdecydowanie nie” – 8%).

 

Czytelność umów

O tym, że umowy z bankiem formułowane są w sposób czytelny i zrozumiały dla klienta, jest przekonanych 58% badanych (połączone odpowiedzi „zdecydowanie tak” – 13% i „raczej tak” – 45%). Brak czytelności i zrozumiałości umów bankowych z punktu widzenia klienta sygnalizuje 38% respondentów (odpowiedzi „raczej nie” – 27% i „zdecydowanie nie” – 11%).

 

Zaufanie do instytucji

Najwięcej respondentów, bo aż 76%, ufa (zdecydowanie – 18%, raczej – 58%) bankom państwowym. Na drugim miejscu plasują się banki prywatne, które darzy zaufaniem 34% badanych (zdecydowanie – 5%, raczej – 29%). SKOKom ufa 22% badanych (3% – zdecydowanie, 19% – raczej), nieznacznie mniej osób obdarza zaufaniem banki internetowe – 16% (3% – zdecydowanie, 13% – raczej).

 

Największą nieufność deklarują respondenci w stosunku do banków internetowych (aż 57% połączonych odpowiedzi „raczej nie ufam” i „zdecydowanie nie ufam”). Na drugim miejscu pod tym względem są banki prywatne – 50% (36% – „raczej nie ufam”, 14% – „zdecydowanie nie ufam”), a na trzecim – SKOKi, którym nie ufa 48% respondentów (22% raczej, 26% zdecydowanie). Ostatnie miejsce zajmują banki państwowe, którym nie ufa zaledwie 16% badanych (11% – raczej, 5% – zdecydowanie).

 

Pytanie 6.

W jakim stopniu ufa Pan(i) bądź nie ufa następującym instytucjom?

W jakim stopniu ufa Pan(i) bądź nie ufa następującym instytucjom?


Czynniki wyboru banku

Najczęściej wskazywanym czynnikiem decydującym o wyborze banku, któremu respondenci powierzyliby swoje oszczędności, jest wysokość oprocentowania (60% odpowiedzi).

 

Powyżej 40% odpowiedzi zebrały dwa inne elementy: wysokość opłat za prowadzenie konta/lokaty (43%) oraz gwarancja bezpieczeństwa powierzonych pieniędzy (41%).

 

Na kolejnych miejscach plasuje się jakość obsługi klienta (np. brak kolejek w banku, łatwość załatwiania spraw) – 27% oraz renoma banku – 22%. Długoletnia obecność banku na rynku jest ważna dla 18% respondentów, własne doświadczenia i pozytywna ocena bliskich/znajomych jest istotna dla 14% badanych. 12% respondentów twierdzi, że istotnym czynnikiem jest możliwość załatwiania części spraw przez telefon lub Internet. Przyzwyczajenie jest ważne dla 7% badanych.

 

Pytanie 7.

Co jest bądź byłoby dla Pana(i) ważne przy wyborze banku, któremu powierzył(a)by Pan(i) swoje oszczędności?

Co jest bądź byłoby dla Pana(i) ważne przy wyborze banku, któremu powierzył(a)by Pan(i) swoje oszczędności?


Łatwość otrzymania pożyczki w banku

66% respondentów twierdzi, że łatwo jest obecnie uzyskać pożyczkę w banku (44% uważa to za dość łatwe, a 22% badanych uważa, że jest to bardzo łatwe). 21% badanych uważa, że otrzymanie pożyczki w banku jest trudne (bardzo – 5%, dość – 16%).

 

Pytanie 8.

Czy Pana(i) zdaniem obecnie jest łatwo, czy też trudno, otrzymać pożyczkę w banku?

Czy Pana(i) zdaniem obecnie jest łatwo, czy też trudno, otrzymać pożyczkę w banku?


  • Gazeta PrawnaBadanie zostało zrealizowane na ogólnopolskiej reprezentatywnej 1043-osobowej próbie Polaków w wieku 18+ w ramach cyklicznego badania Omnibus.
  • Prace terenowe zostały przeprowadzone w dniach 2-4 marca 2007 r.
  • Dane zostały poddane procedurze ważenia, tak aby struktura społeczno-demograficzna próby odzwierciedlała strukturę populacji (brane pod uwagę cechy to: płeć, wiek, wielkość miejscowości zamieszkania oraz wykształcenie).

Cytowanie wyłącznie z podaniem źródła.
Formularz kontaktowy
Twoje imię i nazwisko:
Twój e-mail:
Wiadomość: 
 

Copyright © 2004-2019 PBS kontakt@pbs.pltel. 058 550 60 70
teLMi design

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.
Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij.