PBS Sopot
 

· · · · · · · English Version    
PBS Mystery Shopper

— badania jakości obsługi Tajny Klient...

PBS In-Sight®

— analiza obiektów graficznych...

PBS Retail Research

— monitoring sposobu dystrybucji produktów konsumenckich...

Szukaj w serwisie:

PBS Wyniki Wyniki badań Wyniki 2008 Budowa dróg

Budowa dróg


Budowę dróg w Polsce utrudnia złe prawo (tak twierdzi 65% respondentów), brak pieniędzy (59%), nieporadność drogowców (46%), sprzeciw ekologów (28%) i protesty mieszkańców (21%).

 


Pytanie 1.

Co Pana(i) zdaniem utrudnia budowę dróg w Polsce?

Co Pana(i) zdaniem utrudnia budowę dróg w Polsce?


Odpowiedzi według wykształcenia

Co Pana(i) zdaniem utrudnia budowę dróg w Polsce?


Odpowiedzi według wieku

Co Pana(i) zdaniem utrudnia budowę dróg w Polsce?


Odpowiedzi według płci

Co Pana(i) zdaniem utrudnia budowę dróg w Polsce?


Prawie trzy czwarte (70%) badanych nie czuje się dobrze poinformowanych o planowanych inwestycjach drogowych w Polsce. Odmienne odczucia ma 22% respondentów.


Pytanie 2.

Czy czuje się Pan(i) dobrze poinformowany(a) o planowanych inwestycjach drogowych (w tym o stopniu ich realizacji) w Polsce?

Czy czuje się Pan(i) dobrze poinformowany(a) o planowanych inwestycjach drogowych (w tym o stopniu ich realizacji) w Polsce?


Odpowiedzi według wykształcenia

Czy czuje się Pan(i) dobrze poinformowany(a) o planowanych inwestycjach drogowych (w tym o stopniu ich realizacji) w Polsce?


Odpowiedzi według wieku

Czy czuje się Pan(i) dobrze poinformowany(a) o planowanych inwestycjach drogowych (w tym o stopniu ich realizacji) w Polsce?


Odpowiedzi według płci

Czy czuje się Pan(i) dobrze poinformowany(a) o planowanych inwestycjach drogowych (w tym o stopniu ich realizacji) w Polsce?


77% respondentów chciałoby czerpać informacje o planowanych inwestycjach drogowych z telewizji. 35% z prasy codziennej, z radia – 31%, Internetu – 23%, specjalnych dodatków do gazet codziennych 9%, tygodników lub miesięczników – 7%.


Pytanie 3.

Skąd chciałby(aby) Pan(i) czerpać informacje o planowanych inwestycjach drogowych w Polsce?

Skąd chciałby(aby) Pan(i) czerpać informacje o planowanych inwestycjach drogowych w Polsce?


Odpowiedzi według wykształcenia

Skąd chciałby(aby) Pan(i) czerpać informacje o planowanych inwestycjach drogowych w Polsce?


Odpowiedzi według wieku

Skąd chciałby(aby) Pan(i) czerpać informacje o planowanych inwestycjach drogowych w Polsce?


Odpowiedzi według płci

Skąd chciałby(aby) Pan(i) czerpać informacje o planowanych inwestycjach drogowych w Polsce?


Chęć otrzymywania informacji o postępach inwestycji drogowych – jest procentowo zrównoważona (46 do 47%).


Pytanie 4.

Czy chciałby(aby) Pan(i) regularnie otrzymywać informacje o postępach w przygotowaniu i budowie dróg w Polsce?

Czy chciałby(aby) Pan(i) regularnie otrzymywać informacje o postępach w przygotowaniu i budowie dróg w Polsce?


Odpowiedzi według wykształcenia

Czy chciałby(aby) Pan(i) regularnie otrzymywać informacje o postępach w przygotowaniu i budowie dróg w Polsce?


Odpowiedzi według wieku

Czy chciałby(aby) Pan(i) regularnie otrzymywać informacje o postępach w przygotowaniu i budowie dróg w Polsce?


Odpowiedzi według płci

Czy chciałby(aby) Pan(i) regularnie otrzymywać informacje o postępach w przygotowaniu i budowie dróg w Polsce?


59% badanych chciałoby, aby w materiałach na temat inwestycji drogowych znajdowały się informacje na temat przebiegu planowanych dróg. 58% badanych chciałoby dowiedzieć się z tych materiałów o terminie zakończenia inwestycji. 36% badanych uważa, że w materiałach powinny znaleźć się informacje o inwestycjach związanych bezpośrednio z EURO 2012. 27% respondentów chciałoby otrzymywać informacje o zagrożeniach w realizacji inwestycji związanych z wykupem gruntów/wywłaszczeniem.


Pytanie 5.

Jakie informacje powinny znajdować się w materiałach na temat inwestycji drogowych?

Jakie informacje powinny znajdować się w materiałach na temat inwestycji drogowych?


Odpowiedzi według wykształcenia

Jakie informacje powinny znajdować się w materiałach na temat inwestycji drogowych?


Odpowiedzi według wieku

Jakie informacje powinny znajdować się w materiałach na temat inwestycji drogowych?


Odpowiedzi według płci

Jakie informacje powinny znajdować się w materiałach na temat inwestycji drogowych?


89% badanych uważa, że obowiązkiem administracji drogowej jest informowanie opinii publicznej o planowaniu i realizacji krajowych inwestycji drogowych.


Pytanie 6.

Czy uważa Pan(i), że obowiązkiem administracji drogowej jest informowanie opinii publicznej o planowaniu i realizacji inwestycji drogowych w Polsce?

Czy uważa Pan(i), że obowiązkiem administracji drogowej jest informowanie opinii publicznej o planowaniu i realizacji inwestycji drogowych w Polsce?


Odpowiedzi według wykształcenia

Czy uważa Pan(i), że obowiązkiem administracji drogowej jest informowanie opinii publicznej o planowaniu i realizacji inwestycji drogowych w Polsce?


Odpowiedzi według wieku

Czy uważa Pan(i), że obowiązkiem administracji drogowej jest informowanie opinii publicznej o planowaniu i realizacji inwestycji drogowych w Polsce?


Odpowiedzi według płci

Czy uważa Pan(i), że obowiązkiem administracji drogowej jest informowanie opinii publicznej o planowaniu i realizacji inwestycji drogowych w Polsce?


90% respondentów uważa, że obowiązkiem administracji drogowej jest informowanie opinii publicznej o wydatkowaniu pieniędzy na inwestycje drogowe w Polsce. Przeciwnego zdania jest 7% ankietowanych.


Pytanie 7.

Czy uważa Pan(i), że obowiązkiem administracji drogowej jest informowanie opinii publicznej o wydatkowaniu pieniędzy na inwestycje drogowe w Polsce?

Czy uważa Pan(i), że obowiązkiem administracji drogowej jest informowanie opinii publicznej o wydatkowaniu pieniędzy na inwestycje drogowe w Polsce?


Odpowiedzi według wykształcenia

Czy uważa Pan(i), że obowiązkiem administracji drogowej jest informowanie opinii publicznej o wydatkowaniu pieniędzy na inwestycje drogowe w Polsce?


Odpowiedzi według wieku

Czy uważa Pan(i), że obowiązkiem administracji drogowej jest informowanie opinii publicznej o wydatkowaniu pieniędzy na inwestycje drogowe w Polsce?


Odpowiedzi według płci

Czy uważa Pan(i), że obowiązkiem administracji drogowej jest informowanie opinii publicznej o wydatkowaniu pieniędzy na inwestycje drogowe w Polsce?


Akcje prowadzone przez GDDKiA nie są rozpoznawalne.  O „Bezpiecznej Ósemce” słyszało 14% respondentów, a o „Drogach Zaufania” – 9%. W obu przypadkach najlepiej poinformowane są osoby z wykształceniem średnim i wyższym, najmłodsze, płci męskiej.


Pytanie 8.

Czy słyszał(a) Pan(i) o akcji "Bezpieczna Ósemka"?

Czy słyszał(a) Pan(i) o akcji 'Bezpieczna Ósemka'?


Odpowiedzi według wykształcenia

Czy słyszał(a) Pan(i) o akcji 'Bezpieczna Ósemka'?


Odpowiedzi według wieku

Czy słyszał(a) Pan(i) o akcji 'Bezpieczna Ósemka'?


Odpowiedzi według płci

Czy słyszał(a) Pan(i) o akcji 'Bezpieczna Ósemka'?


Pytanie 9.

Czy słyszał(a) Pan(i) o akcji "Drogi Zaufania"?

Czy słyszał(a) Pan(i) o akcji 'Drogi Zaufania'?


Odpowiedzi według wykształcenia

Czy słyszał(a) Pan(i) o akcji 'Drogi Zaufania'?


Odpowiedzi według wieku

Czy słyszał(a) Pan(i) o akcji 'Drogi Zaufania'?


Odpowiedzi według płci

Czy słyszał(a) Pan(i) o akcji 'Drogi Zaufania'?


Osoby z wykształceniem wyższym zwracają uwagę na fakt, że w Polsce budowę dróg utrudnia złe prawo (75%), czują się źle poinformowane o planowanych inwestycjach drogowych w Polsce (66%), chciałyby czerpać informacje dotyczące planowanych inwestycji z prasy codziennej (42%) i Internetu (52%), chcą być informowane o postępach w przygotowaniu i budowie dróg w Polsce (52%), uważają, że obowiązkiem administracji drogowej jest informowanie opinii publicznej o wydatkowaniu pieniędzy na inwestycje drogowe w Polsce (95%).

 

Osoby z wykształceniem średnim podnoszą kwestie nieporadności drogowców (52%) oraz protestów mieszkańców (24%,) czują się źle poinformowane o planowanych inwestycjach drogowych w Polsce (69%), uważają, że obowiązkiem administracji drogowej jest informowanie opinii publicznej o planowaniu i realizacji krajowych inwestycji drogowych (92%).

 

Osoby z wykształceniem zawodowym zwracają uwagę na sprzeciw ekologów (33%), czują się źle poinformowane o planowanych inwestycjach drogowych w Polsce (75%), chciałyby czerpać informacje dotyczące planowanych inwestycji z telewizji (83%) i radia (36%).

 

Osoby z wykształceniem podstawowym mówią o braku pieniędzy (61%), czują się źle poinformowane o planowanych inwestycjach drogowych w Polsce (72%).

 

Osoby w wieku 18 – 24 lata twierdzą najczęściej, że budowę dróg w Polsce utrudnia brak pieniędzy (68%), czują się źle poinformowane o planowanych inwestycjach drogowych w Polsce (74%), chciałyby czerpać informacje dotyczące planowanych inwestycji z  Internetu (37%), chcą być informowane o postępach w przygotowaniu i budowie dróg w Polsce (59%), uważają, że obowiązkiem administracji drogowej jest informowanie opinii publicznej o planowaniu i realizacji krajowych inwestycji drogowych (92%), uważają, że obowiązkiem administracji drogowej jest informowanie opinii publicznej o wydatkowaniu pieniędzy na inwestycje drogowe w Polsce (94%).

 

Osoby w wieku 25 – 39 lat podnoszą kwestie złego prawa (69%) i protestów mieszkańców (24%), czują się źle poinformowane o planowanych inwestycjach drogowych w Polsce (74%), chciałyby czerpać informacje dotyczące planowanych inwestycji z Internetu (37%).

 

Osoby w wieku 40 – 59 lat są przekonane o nieporadności drogowców (48%) i negatywnym wpływie sprzeciwu ekologów (35%), czują się źle poinformowane o planowanych inwestycjach drogowych w Polsce (70%), chciałyby czerpać informacje dotyczące planowanych inwestycji z telewizji (81%), prasy codziennej (42%) i radia (34%), uważają, że obowiązkiem administracji drogowej jest informowanie opinii publicznej o planowaniu i realizacji krajowych inwestycji drogowych (92%).

 

Osoby powyżej 60. roku życia czują się źle poinformowane o planowanych inwestycjach drogowych w Polsce (67%).

 

Kobiety są przekonane, że budowę dróg w Polsce utrudnia złe prawo (63%), czują się źle poinformowane o planowanych inwestycjach drogowych w Polsce (72%), chciałyby czerpać informacje dotyczące planowanych inwestycji z telewizji (79%).

 

Mężczyźni zaś w większości twierdzą, że budowy dróg utrudniają pozostałe elementy, czują się źle poinformowani o planowanych inwestycjach drogowych w Polsce (69%), chcieliby czerpać informacje dotyczące planowanych inwestycji z prasy codziennej (38%), radia (34%) i Internetu (25%), chcą być informowani o postępach w przygotowaniu i budowie dróg w Polsce (54%), uważają, że obowiązkiem administracji drogowej jest informowanie opinii publicznej o wydatkowaniu pieniędzy na inwestycje drogowe w Polsce (92%).

 


Wyniki pochodzą z badania oceny kampanii informacyjnej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zrealizowanego w dniach 04-06.01.2008 w technice CAPI w ramach badania Omnibus na reprezentatywnej ogólnopolskiej próbie 985 osób.

 

Cytowanie wyłącznie z podaniem źródła.
Formularz kontaktowy
Twoje imię i nazwisko:
Twój e-mail:
Wiadomość: 
 

Copyright © 2004-2020 PBS kontakt@pbs.pltel. 058 550 60 70
teLMi design

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.
Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij.